Rong Nho Namiso


Rong Nho Namiso

Sau thành công của những chiến dịch hot trend rong nho. Nhà D2C chính thức cho ra mắt thêm một thương hiệu rong nho "máu mặt" trên thị trường: Rong Nho Namiso.